Accountancy

Accountancy verbetert uw interne financiële controle. Periodieke rapportages, jaarrekeningen en de certificering daarvan ondersteunen uw strategie en beleid en leggen aan derden verantwoording af. Vanzelfsprekend kijken wij bij deze financiële verslaglegging naar alle bedrijfsonderdelen. Hoe staat het met de doelmatigheid van uw administratie? Sluit de inrichting ervan nog wel aan bij nieuwe ontwikkelingen? Is administratieve bijstand gewenst bij het samenstellen, beoordelen en controleren van uw jaarrekening en de bijbehorende financiële verantwoording?

Ook verzorgen wij voor u rentabiliteitsonderzoeken, zetten budgetterings- en kostprijssystemen op en assisteren bij financieringsvraagstukken. Daarnaast begeleiden onze accountants u bij het opzetten of verbeteren van uw financiële bedrijfssystemen en de interne controle hierop. Met onze bedrijfseconomische adviezen overziet u in een oogopslag de vermogenspositie en fiscale positie van uw onderneming.

Accountantscontrole

De jaarrekening is het cruciale document waarin rechtspersonen helder weergeven en goed onderbouwen hoe ze presteren. In bepaalde gevallen is een jaarrekening niet voldoende. Op verzoek van de bank, aandeelhouders, andere belanghebbenden of om wettelijke of statutaire redenen zal er een controle uitgevoerd moeten worden voordat de jaarcijfers kunnen worden gepubliceerd. In dergelijke gevallen zal de jaarrekening gecontroleerd moeten worden.

De bedoeling van een accountantscontrole op jaarrekeningen is dat belanghebbenden van deze financiële informatie erop kunnen vertrouwen dat de cijfers een betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid. Er wordt beoordeeld of interne controleprocedures goed uitgevoerd worden, of geautomatiseerde systemen betrouwbaar functioneren en beveiligd zijn en of er voldoende interne controles op de financiële administratie worden uitgevoerd. Uiteindelijk wordt er door ons een verklaring afgegeven over de getrouwheid van de jaarrekening.

 

Onafhankelijk en objectief

Bij de wettelijke controle is onafhankelijkheid en objectiviteit een basisvoorwaarde, omdat alleen een onbevooroordeeld tot stand gekomen accountantsverklaring waarde heeft. Wij hanteren hiervoor een duidelijke standaard van waarden en normen die de pijlers vormen van onze praktijk. Strenge regels over toelaatbaarheid van advisering bij controlecliënten zijn daarvan een voorbeeld. Ook hanteert NBC Hermans gedragsnormen voor het onderhouden van persoonlijke, zakelijke of financiële relaties met controlecliënten.

Interne procedures zorgen ervoor dat iedereen zich aan de voorschriften houdt. In dit stelsel van waarborgen spelen nog twee andere partijen een expliciete rol. De NBA en SRA houden toezicht op de kwaliteit. Daarboven houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op het voldoen aan de vergunningseisen voor het uitvoeren van wettelijke controles.

NBC Hermans voldoet aan alle (wettelijke) vereisten om een accountantscontrole ook bij uw organisatie te kunnen uitvoeren. De controle wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team dat werkt vanuit NBC audit services. Omdat wij thuis zijn in onder andere het MKB zijn wij in staat een strak en efficiënt controleplan op te zetten, waardoor de kosten voor u zo laag mogelijk kunnen worden gehouden. 

Financiële planning

Financiële planning optimaliseert uw vermogenspositie en geeft inzicht. Doelstellingen op de korte en (middel)lange termijn realiseert u hierdoor beter. Dankzij onze kennis van de materie en wetgeving kunt u alle mogelijkheden werkelijk benutten. Onze specialisten begeleiden u onder andere bij vraagstukken omtrent de volgende zaken: sociale zekerheid en pensioen, fiscale aspecten, budgetplanning, vermogen en eigen huis, estateplanning, beleggen, fusie en overname.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van veranderingen in regelgeving, ontwikkelingen in uw branche en nieuwe diensten van NBC Hermans Accountants & Adviseurs? Meld u dan aan voor onze gratis e-mailnieuwsbrief en u ontvangt maandelijks een samenvatting van onze publicaties. Het meest actuele nieuws vindt u op onze website

Aanmelden gratis nieuwsbrief

Andere diensten van NBC Accountants & Adviseurs