Aangenaam ... wij zijn de adviseur die jou begrijpt!

NBC Actueel

De werkgever heeft de wettelijke verplichting om de nodige maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven om te voorkomen dat de werknemer in de

De Wet op de loonbelasting kent met de doorbetaaldloonregeling een bijzondere regeling. De regeling komt erop neer dat een inhoudingsplichtige wordt

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Leidraad Invordering gewijzigd. De wijziging betreft de ingangsdatum van een met de ontvanger te treffen

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder

Wanneer vaststaat dat niet de vereiste aangifte is gedaan, leidt dat tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat betekent dat een beroep van de

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent dat de jaarlijkse afschrijving op goodwill door een

Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na de betekening van het vonnis haar gebruikelijke werkzaamheden te

De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten mogen heffen. De parkeerbelasting is een vorm van toegestane belastingheffing. Voor

Een werknemer in vaste dienst geniet ontslagbescherming. In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de arbeidsovereenkomst alleen kan worden beËindigd

Compleet dienstenpakket voor ondernemers

Op ons kantoor kunt u uiteraard terecht voor accountancy, administratieve en fiscale dienstverlening, juridisch advies, HR Diensten & salarisverwerking en Online samenwerken. Voor een succesvolle bedrijfsvoering is echter meer nodig. Om u hierbij te ondersteunen bieden wij u een vrijwel compleet dienstenpakket. Bij al uw vraagstukken kunt u een beroep doen op een van onze ervaren accountants of adviseurs. Voor zeer specifieke kwesties maken we gebruik van ons netwerk van specialisten.

Thuis in iedere branche

Onderneming, Maatschap,  Stichting, Vereniging, of ZZPér, in binnen of buitenland, bij NBC Hermans Accountants & Adviseurs, kunt u altijd terecht. Onderstaand enkele willekeurige branches, met een korte verdieping. Staat uw branche er niet bij, neem contact op en wij  zijn de Adviseur die u begrijpt.

 • Onderwijs
 • Zorg
 • Energie
 • Nuts
 • Agro
 • Automotive
 • Bouw
 • Detailhandel
 • Dienstverlening
 • Groothandel
 • Horeca
 • Farmacie / medisch
 • Sport & Recreatie
 • SBC Global Alliance
 • All over the World