Aangenaam ... wij zijn de adviseur die jou begrijpt!

NBC Actueel

Volgens het Burgerlijk Wetboek mag de werkgever alleen een boete stellen op de overtreding van voorschriften van de arbeidsovereenkomst als de

Als een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privédoeleinden ter beschikking stelt, moet een bijtelling plaatsvinden bij het loon van

Als een werknemer in verband met zijn dienstbetrekking een voordeel van een derde geniet, is daarover loonbelasting verschuldigd als het voordeel

Op 18 december 2021 is de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 opengesteld. In verband met de daarna in werking getreden aanvullende maatregelen ter

Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures gevoerd. Het aantal ingediende bezwaarschriften is jaarlijks dermate groot, dat de

Vanwege de coronacrisis waren sportscholen vanaf 28 november 2021 beperkt geopend en vanaf 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022 gesloten.

De Wet op de vennootschapsbelasting kent een vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een onderneming drijven. Deze vrijstelling geldt als de

Voor het opleggen van bestuurlijke boetes geldt dat het bestuursorgaan geen boete oplegt als aan de overtreder wegens dezelfde overtreding reeds

Bij de beËindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet aan de werknemer een transitievergoeding worden betaald. Volgens een

Compleet dienstenpakket voor ondernemers

Op ons kantoor kunt u uiteraard terecht voor accountancy, administratieve en fiscale dienstverlening, juridisch advies, HR Diensten & salarisverwerking en Online samenwerken. Voor een succesvolle bedrijfsvoering is echter meer nodig. Om u hierbij te ondersteunen bieden wij u een vrijwel compleet dienstenpakket. Bij al uw vraagstukken kunt u een beroep doen op een van onze ervaren accountants of adviseurs. Voor zeer specifieke kwesties maken we gebruik van ons netwerk van specialisten.

Thuis in iedere branche

Onderneming, Maatschap,  Stichting, Vereniging, of ZZPér, in binnen of buitenland, bij NBC Hermans Accountants & Adviseurs, kunt u altijd terecht. Onderstaand enkele willekeurige branches, met een korte verdieping. Staat uw branche er niet bij, neem contact op en wij  zijn de Adviseur die u begrijpt.

 • Onderwijs
 • Zorg
 • Energie
 • Nuts
 • Agro
 • Automotive
 • Bouw
 • Detailhandel
 • Dienstverlening
 • Groothandel
 • Horeca
 • Farmacie / medisch
 • Sport & Recreatie
 • SBC Global Alliance
 • All over the World