Je bekijkt nu Motie tegen samenvoeging wetsvoorstellen

Motie tegen samenvoeging wetsvoorstellen

Via een nota van wijziging heeft het kabinet de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) toegevoegd aan het wetsvoorstel Belastingplan 2021. Gezien de omvang en de complexiteit van de BIK en de politieke gevoeligheid van deze maatregel lag het voor de hand om de BIK in een apart wetsvoorstel op te nemen. De Eerste Kamer heeft al in 2015 in een motie uitgesproken dat het onwenselijk is om zelfstandige wetsvoorstellen te koppelen. Nu wordt de regering in een motie opgeroepen om zich in het vervolg te onthouden van een dergelijke koppeling, omdat het samenvoegen van wetsvoorstellen het voor de Eerste Kamer lastiger maakt om een oordeel over het pakket aan maatregelen te vormen. De Eerste Kamer kan wetsvoorstellen alleen goed- of afkeuren en heeft niet de bevoegdheid om wijzigingen in een wetsvoorstel, dat door de Tweede Kamer is aangenomen, aan te brengen.

Bron: Overig | overig | 35 570 | 16-11-2020