Je bekijkt nu Kamervragen NOW

Kamervragen NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de toepassing van de NOW-regeling voor ondernemers die van rechtsvorm zijn gewijzigd, een overname hebben gedaan of een nieuw bedrijf zijn gestart in de eerste drie maanden van 2020. Voor recent gestarte ondernemingen en ondernemingen die recent een overname hebben gedaan voorziet de NOW inmiddels in alternatieve rekenmethoden waardoor zij toch gebruik kunnen maken van de regeling. Als het loonheffingennummer van een onderneming is gewijzigd, zal de loonsom behorend bij dit nummer mogelijk niet representatief zijn voor de daadwerkelijke loonsom van de onderneming. Er bestaat dan in beginsel geen recht op een tegemoetkoming op grond van de NOW omdat er geen relevante loonsom is om subsidie over te verstrekken. Wanneer aanvragen bij het UWV uitvallen in de reguliere processen worden deze in de uitvoering zodanig beoordeeld en behandeld dat in zoveel mogelijk gevallen recht wordt gedaan aan het doel van de NOW. Dat geldt ook voor aanvragen waarin een recent ontvangen nieuw loonheffingennummer verhindert dat recht ontstaat op NOW.

De minister is niet van plan om bedrijven, die voor maart 2020 nog geen hele maand omzet hebben gedraaid, tegemoet te komen door aanpassing van de NOW.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | publicatie | 2020-0000081990 | 02-07-2020