UBO-register voor trusts

Met ingang van 1 november 2022 moeten beheerders van trusts, fondsen voor gemene rekening en dergelijke hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO's)

Lees verder UBO-register voor trusts

Kamerbrief aanpak witwassen

  • Berichtcategorie:AlgemeenLonen

De ministers van FinanciËn en van Justitie en Veiligheid hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over verbetering van de aanpak van witwassen.

Lees verder Kamerbrief aanpak witwassen

Wettelijke basis voor eHerkenning?

  • Berichtcategorie:AlgemeenMKB

De Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad A-G heeft naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Gelderland over het verplichte gebruik van

Lees verder Wettelijke basis voor eHerkenning?

Voorjaarsnota 2022

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk onderdeel van de Voorjaarsnota wordt gevormd door de fiscale maatregelen, die dienen ter

Lees verder Voorjaarsnota 2022

Kamervragen regeldruk verenigingen

  • Berichtcategorie:AlgemeenLonen

De minister van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de regeldruk voor verenigingen. Door de regeldruk worden vrijwilligers, die verenigingen

Lees verder Kamervragen regeldruk verenigingen

Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022

  • Berichtcategorie:AlgemeenMKB

Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd in verband met de gestegen energieprijzen. Ongeveer 800.000 huishoudens met een inkomen op of

Lees verder Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022