Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

  • Berichtcategorie:AgroMKB

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld.

Lees verder Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

Equivalente maatregel akkerbouw

  • Berichtcategorie:AgroMKB

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van de equivalente maatregel ‘hogere opbrengsten’. Dit

Lees verder Equivalente maatregel akkerbouw

Aanmelden stikstofdifferentiatie

  • Berichtcategorie:AgroMKB

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden met suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei,

Lees verder Aanmelden stikstofdifferentiatie

Openstelling fosfaatbank in 2022

  • Berichtcategorie:AgroMKB

De minister van LNV streeft er naar om de fosfaatbank dit jaar open te stellen, zodat grondgebonden (jonge) landbouwers die een ontheffing ontvangen,

Lees verder Openstelling fosfaatbank in 2022

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

  • Berichtcategorie:AgroMKB

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie bevat de normbedragen voor 2019 voor de

Lees verder Landbouwnormen 2019 gepubliceerd