Je bekijkt nu Besluit fiscale noodmaatregelen geactualiseerd

Besluit fiscale noodmaatregelen geactualiseerd

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met fiscale noodmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis geactualiseerd. Ten opzichte van het vorige besluit zijn enkele onderwerpen toegevoegd.

  • De regeling bijzonder uitstel van betaling zonder invorderingsmaatregelen geldt ook voor de bpm die vergunninghouders vanaf 1 mei 2020 verschuldigd zijn geworden.
  • De tegemoetkoming vaste lasten MKB is de opvolger van de Tegemoetkoming Ondernemers in Getroffen Sectoren (TOGS). Beide tegemoetkomingen zijn vrijgesteld van winstbelasting (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting).
  • Voor het algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) geldt een publicatieplicht voor hun financiële gegevens. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat de reguliere termijn van zes maanden na afloop van het boekjaar kan worden verlengd met maximaal vier maanden.
  • De reeds bestaande goedkeuring voor een vaste reiskostenvergoeding is verduidelijkt en uitgebreid tot andere vaste vergoedingen. De werkgever hoeft geen rekening te houden met een verandering van het reispatroon van de werknemer door de coronacrisis en mag blijven uitgaan van de feiten waar de vaste vergoeding op gebaseerd is. De werkgever mag gedurende de werking van dit besluit ook andere vaste vergoedingen ongewijzigd voortzetten, mits de werknemer uiterlijk op 12 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht kreeg op de vaste vergoedingen.
  • De goedkeuring voor de vrijstelling van bpm en mrb voor kortstondig gebruik van een motorrijtuig met buitenlands kenteken door een Nederlands ingezetene is uitgebreid. Tot 1 oktober 2020 is het mogelijk om de vrijstelling een tweede keer aan te vragen door dezelfde persoon voor hetzelfde motorrijtuig in die gevallen waarin keuring voor het motorrijtuig niet kon plaatsvinden in verband met de coronamaatregelen van de RDW.
  • Voor uitstel van betaling van belastingen voor langer dan drie maanden is als aanvullende voorwaarde opgenomen dat geen bonussen worden uitgekeerd aan de Raad van Bestuur en de directie, geen dividend wordt uitgekeerd en geen eigen aandelen worden ingekocht in de periode vanaf het indienen van het uitstelverzoek tot en met de datum van de vergadering van aandeelhouders waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.

De termijnen van bestaande goedkeuringen zijn verlengd.

Bron: Ministerie van Financiën | besluit | Staatscourant 2020 nr. 33211, nr. 2020-12560 | 25-06-2020