Je bekijkt nu Aanpassingen in noodpakket 2.0

Aanpassingen in noodpakket 2.0

De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat hebben in een brief aan de Tweede Kamer enkele aanpassingen van het Noodpakket 2.0 gepresenteerd. De belangrijkste aanpassing is een verlenging van de duur van de maatregelen tot 1 oktober 2020. Deze verlenging heeft betrekking op de NOW, de Tozo, de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB, de Corona-Overbruggingsleningen en de fiscale noodmaatregelen die zonder nader besluit voor 1 oktober zouden aflopen.

De maximale Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB is verhoogd van € 20.000 naar € 50.000. In de hoogte van dit bedrag is verdisconteerd dat de tegemoetkoming als omzet voor de NOW wordt aangemerkt.

In de NOW wordt een extra bepaling opgenomen om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. Van ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers moet melding worden gemaakt op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag. Bij dergelijke ontslagen zal een korting van 5% van de NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij over de ontslagaanvraag een akkoord is bereikt tussen werkgever en vakbonden of een andere vertegenwoordiging van werknemers. Bij ontslag op bedrijfseconomische gronden voor minder dan 20 werknemers tijdens de subsidieperiode wordt geen boete opgelegd.

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 2020-0000074009 | 04-06-2020